Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


20 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre

 

Kutasi Csaba

Bakonyi Természettudományi Múzeum

 

 

Abstract: The Friends of the Natural History Museum Zirc is 20 years old. The main purpose of the members is to help the work of the local Natural History Museum. The society has organized many programmes over the years: 45 scientific educational lectures, 30 hiking tours, several travelling exhibitions, summer camps and quizzes.

 

 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének alakuló ülésére 1987. április 11-én, Zircen a Városi Művelődési Központban került sor 40 fő részvételével. A Szervező Bizottság nevében a levezető elnök, Leitner Nándorné üdvözölte a megjelenteket, majd Futó János olvasta fel az alapszabály-tervezetet. Az alapszabály elfogadása után megválasztották a vezetőség tagjait is:

elnök: dr. Tölgyesi József
alelnök: dr. Csekő Balázs
titkár: Futó János
gazdasági vezető: Benczikné Tóth Magdolna
vezetőségi tagok: dr. Tóth Sándor
Detre Ferenc, Holéczy Katalin, Kovács András

Ellenőrző bizottság:
elnöke: Bali József
tagjai: Nagy Tibor, Müller István

 

Az ülés után dr. Tóth Sándor előadása hangzott el a Bakony-kutatás 25 évéről, majd múzeumi szakvezetés zárta a programot.

A Baráti Kör alapszabályban rögzített célja a közművelődési irányelvek szellemében a közösségformálás elősegítése, az ismeretterjesztés feltételeinek javítása, a szabad idő hasznos eltöltésének biztosítása, társadalmi összefogással erkölcsileg és anyagilag támogatni a múzeum közművelődési és kutató munkáját.

 

Az egyesület alapszabályban rögzített feladatai:

- segíteni a Bakony természeti értékeinek felkutatását, megismertetését és védelmét,

- elősegíteni a muzeológiai szempontból jelentős természettudományi anyagok és leletek bejelentését, valamint múzeumba kerülését,

- ösztönözni a múzeum nagyobb látogatottságát,    népszerűsíteni és támogatni a kutató-, feldolgozó- és gyűjtőmunkát,

- az ismeretterjesztés szélesítése múzeumi rendezvényekkel, oktatási és más intézményekben előadások tartása, kiállítások rendezése,

- pályázatok kiírása, tájékoztató füzet megjelentetése az egyesület tevékenységéről,

- tudományos és népszerűsítő kiadványok, saját készítésű ismeretterjesztő anyagok megjelentetése és forgalmazása,

- szakértői és tudományos munkák végzése az egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet megteremtésére,

- a környezet- és természetvédelem ügyének segítése,

- együttműködés kialakítása a múzeum szakterületéhez kapcsolódó más intézményekkel,

- az egyesületet támogató jogi személyeknél közművelődési munka végzése, előadások, kiállítások formájában,

- igény szerint szakmai jellegű kirándulások szervezése a Bakony élővilágának és természeti értékeinek megismertetésére.

 

Társadalmi szervezetünket a Veszprém Megyei Bíróság 1989-ben a 294-es számon vette nyilvántartásba. Az egyesület emblémája a kavicsfogú álteknős (Placochelys placodonta) lett, melynek 200 millió éves maradványait Laczkó Dezső geológus, a Veszprémvármegyei Múzeum alapító igazgatója találta Veszprémben a Jeruzsálem-hegyen.

Az egyesület tagjai a Veszprém Megyei Múzeumok Baráti Körének Természettudományi Szakcsoportjának tagjai, a Bakony-kutatók és a természeti környezetük iránt érdeklődő zirci és környékbeli polgárok közül kerültek ki. Már az első évben 122 fő volt a taglétszám, ami 1990-re 148-ra nőtt.

Az első időszakban megfogalmazódtak az egyesület feladatai, tevékenységei. Rendszeres kirándulások, előadások és táborok szolgálták a természettudományos ismeretterjesztést. Az egyesület dr. Tóth Sándor múzeumigazgató pártolásával és Futó János geológus-muzeológus aktív szervező munkája eredményeként 1989. május másodikán múzeumi boltot nyitott. 1991-ben Liszi Erzsébet személyében főállású eladót is foglalkoztatott. A bolt a múzeum karakterének megfelelő árut forgalmazott, ismeretterjesztő kiadványokat, képeslapokat stb.

Az egyesület megbízásos munkákat is vállalt, a Földtani Munkacsoport földtani-geomorfológiai térképezéseket végzett, ezen kívül kutatási jelentés készült „Előzetes javaslat a Kelet-Bakonyi TK kialakításához” címmel.

Az egyesület anyagilag is támogatta a múzeum kiadványainak megjelentetését, szakkönyveket, térképeket, valamint gyűjteményeket vásárolt az intézménynek, segédkezett a leletmentésekben is. Egyesületünk a Múzeumi Naptár c. országos kiadvány szponzorálása mellett alapító tagja volt a Zirci Városi Kábeltelevíziónak, melyet anyagilag is támogatott. 1992-től a Bakonyi Természettudományi Múzeum gazdaságilag is önálló intézménnyé vált, és átvette az egyesülettől a múzeumi bolt működtetését. Az intézmény új igazgatója Futó János lett.

Néhány éves szünet után, 1996-ban Futó János igazgató kezdeményezésére alakul újjá az egyesület. Az elnöki (dr. Tölgyesi József) és gazdasági vezetői tisztet (Benczikné Tóth Magdolna) betöltő személyek az 1987-es alakulási időszakhoz képest változatlanok maradtak, az alelnök Szabó Ödön ökológus lett, a titkári feladatok elvégzésével a múzeumhoz frissen odakerült muzeológust, Kutasi Csabát bízta meg a közgyűlés.

A taglétszám kezdetben 70 fő volt, amely a következő 10 év során 138-ra duzzadt. Az egyesület továbbra is ismeretterjesztő előadások, útibeszámolók, gyalogos és buszos túrák szervezését végezte, múzeumi szakemberek, valamint külső kutatók szakvezetésével. 1996-ban az egyesület Természetismereti szakkört indított a zirci III. Béla Gimnáziumban, a szakkör fél évig működött a mellékletben látható tematika szerint.

Az egyesület a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan segítette a múzeum ismeretterjesztő és szakmai kiadványainak megjelentetését, A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, A Bakony Természettudományi Kutatásának Eredményei, valamint A Bakony Természeti Képe c. sorozatokhoz nyújtott anyagi támogatást.

Az egyesület saját ismeretterjesztő kiadványokat is megjelentetett. 2000-ben Horváthné dr. Harmat Beáta szerkesztésében látott napvilágot „A Bakony - A természet kincsestára” című, a Bakony természeti értékeit ismeretterjesztő formában bemutató könyvecske, a térség védett növény- és állatfajainak listájával. Ezt a kiadványt térítésmentesen eljuttattuk minden megyei oktatási intézménybe és könyvtárba. A Bakonyi Természettudományi Múzeum ásvány- és fosszíliakatalógusa 2006-ban, Katona Lajos Tamás geológus szerkesztésében jelent meg dupla DVD formájában. A kiadvány a múzeum geológiai gyűjteményét tárja az érdeklődők elé. A Bakony területéről származó ősmaradványokat és ásványokat mintegy 8800 színes képben ismerteti.

Egyesületünk a múzeumi rendezvények (Bakony-kutató Ankétok, muzeológus találkozók) és az időszaki kiállítások lebonyolításában is segédkezett, részt vett leletmentésekben is.

Egyesületünk megismertetése érdekében 1997-ben bemutató anyaggal vettünk részt a Zirci Civil Expo-n (Civil Egyesületi Nap) és a budapesti Nonprofit Expo-n. Egyesületünket bemutató poszterünket a zirci egyesületi napokon azóta is kifüggesztjük. Programjainkról számos cikk jelent meg a Zirc és Vidéke című helyi lapban és a Veszprém megyei Naplóban.

Évente négy ismeretterjesztő előadást, illetve útibeszámolót, 2 buszos kirándulást és 2 gyalogtúrát szervezünk. Az utóbbi években rendszeres programunk lett a kétnapos kirándulás Ráktanyára, ahol tábortűz és éjszakai lámpázás (rovarmegfigyelés) várja a résztvevőket. Szintén rendszeresen szeretnénk megrendezni a Zirc környéki felső tagozatos diákok számára kiírt természetismereti vetélkedőnket, ahol egyre nagyobb a részvétel.

Az egyesület programjain résztvevők az eddig eltelt 20 év során (1987-2007) 45 ismeretterjesztő előadást, illetve útibeszámolót hallgathattak, 30 buszos kiránduláson, illetve gyalogtúrán vehettek részt szakemberek vezetésével. Ezek mellett az egyesület 3 vándorkiállítás, 5 tábor, 3 vetélkedő és egy szakkör lebonyolításában vett részt.

Egyesületünk a 20 éves évforduló tiszteletére ünnepi előadóülést szervezett, melyen az alapítástól az elnöki posztot betöltő, dr. Tölgyesi József beszélt az elmúlt 20 évről. Ezt követően, ünnepi előadássorozatunk részeként, februárban a Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményeiről hallhattunk előadásokat, majd dr. Tóth Sándor entomológus (az egyesület egyik alapítója, a múzeum első igazgatója) tartott előadást a Bakony szitakötő-faunájáról.

Programjaink továbbra is nyilvánosak, melyekről a Zirc és Vidéke c. helyi lapban és a Zirci Kábel Tv-ben rendszeresen hírt adunk. Tagjaink a Bakonyi Természettudományi Múzeumot térítésmentesen látogathatják. Várunk sorainkba minden természetet kedvelő zirci és környékbeli polgárt, de egyesületünk nyitva áll a távolabbi vidékeken élő érdeklődők előtt is.

 

Mellékletek:

 

Programjaink lebonyolításában segédkező partnerek:

 

Zirci Művelődési Ház és Könyvtár

Zirc Városi Önkormányzat

Zirci Városvédő és Szépítő Egyesület

Magyar Madártani Egyesület Bakonyi Szervezete

Sziget Környezetvédelmi Egyesület

Megyei Művelődési Központ

Báthory István Általános Iskola, Veszprém

Borzavári Általános Iskola

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Együtt a Könyvtárért Közhasznú Alapítvány

Pangea Egyesület, Göncöl Társaság

 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének jelenlegi vezetősége:

 

elnök: dr. Tölgyesi József
alelnök: Vargáné Feketű Marianna

titkár: dr. Kutasi Csaba

gazdasági vezető: Iliáné Rechner Szilvia

vezetőségi tagok: Nagy Zsolt István, Benczikné Tóth Magdolna, Tégi Erika

Ellenőrző bizottság:

elnöke: Fésüs Lajosné
tag: Barta Zoltán

 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének eseményei és megvalósult programjai

 

1987.

IX. 12. Kirándulás a Fenyőfői Ősfenyvesbe szakvezetéssel

Vonatos-gyalogos túra, gyalogos rész: Bakonyszentlászló–Ősfenyves–Pápalátókő–Likaskő–Vinye

X. 03. Buszos kirándulás Siófokra, a Nemzetközi Ásványbörzére

XII. 12. Dr. Veress Márton (főiskolai tanár) ismeretterjesztő előadása az Alpokról

 

1988.

III. 19. Leél-Össy Szabolcs (geológus): A Sárga-tengertől Nepálig (diavetítéses élménybeszámoló Kínáról)

V. 21. Dr. Janisch Miklós (zoológus): Egy zoológus kanadai élményei

X. 15. Főzy István (paleontológus): Barangolás a Földközi-tenger tűzhányóin

XII. 10. Leél-Össy Szabolcs (geológus): Peru, az inkák földje

 

1989.

III. 04. Dr. Földváriné dr. Terray Jusztina (orvos): Jemeniek és magyarok, és a természet szeretete

VI. 16-VIII. 4. Veszprém megyei, aktív természetvédelmi tábor (Hárskút, Ráktanya)

Megyei Művelődési Központtal közös szervezésben (táborvezető: Kasper Ágota, dr. Galambos István, Futó János)

 

1990.

IV. 23-30. Vándorkiállítás: „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum” Seregélyes, Kalamár József Általános Iskola, a megnyitón szakmai előadások hangzottak el

V. 27. Bárány László: A Karib-tenger élővilága

VI. 29-VIII. 3. Veszprém megyei, aktív természetvédelmi tábor (Hárskút, Ráktanya)

Megyei Művelődési Központtal közös szervezésben (táborvezető: Kasper Ágota, dr. Galambos István, Futó János)

VIII. 29-31. VIII. Országos Természettudományi Muzeológus Találkozó, Zirc

 

1991.

VII. 26-VIII. 02. Veszprém megyei, aktív természetvédelmi tábor (Hárskút, Ráktanya)

Megyei Művelődési Központtal közös szervezésben (táborvezető: dr. Galambos István)

VIII. 01-08. Városlődi ősmaradvány-kutató tábor (táborvezető: Berta Tibor és Futó János)

 

1992.

IV. 26. Buszos-gyalogos kirándulás az Ördög-árokba, gyalogos rész: Gézaháza–Ördög-árok–Magos-hegy–Dudar

VII. 17-24. Veszprém megyei természetkutató, aktív természetvédelmi tábor (Hárskút, Ráktanya) a Megyei Művelődési Központtal közös szervezésben (táborvezető: dr. Galambos István)

VIII. 12-19. Általános iskolás aktív természetvédő és kutató tábor: Pénzesgyőr, a Báthory István Általános Iskolával közös szervezésben (táborvezető: Kasper Ágota)

 

1996.

V. 06. Múzeumbaráti Körök Országos Szövetsége alakuló ülése (Bp. Néprajzi Múzeum), egyesületünk is alapító tag lett

VII. 05. Dr. Galambos István (botanikus): A zirci arborétum története

IX. 27. Barta Zoltán (zoológus): A Bakony madárvilága           

X. 05. Kirándulás Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékparkba

A Sziget Környezetvédelmi Egyesülettel közös szervezésben

X. 25. Szabó Ödön (ökológus): Gyöngyszem a Déli-Kárpátokban - A Câpatînii-hegység
XI. 29. Dr. Horvatovich Sándor (entomológus, pécsi Janus Pannonius Múzeum): A Szaharától az Ararátig

XII. 13. Futó János (geológus): Korzika a szépség szigete

 

Természetismereti szakkör Zircen, a III. Béla Gimnáziumban:

IX. 26. Múzeumlátogatás, szakmai vezetés a múzeumban (vezető: Kutasi Csaba)

X. 10. Egy kis geológia (középpontban a Bakony). Diavetítés, ásvány, kőzet bemutató (előadó: Kutasi Csaba)

X. 19. Buszos-gyalogos túra, Bakonybél, Boroszlán tanösvény (túravezető: dr. Galambos István)

X. 24. A Bakony ősállatai, fosszília bemutató (előadó: Kutasi Csaba)

XI. 02. Kirándulás Kisgyónbánya környékére (túravezető: Kutasi Csaba)

XI. 07. A Bakony védett növényei, diavetítés (előadó: dr. Galambos István)

 

1997.

IV. 22. Vetélkedő: Zirc, Művelődési Ház, Honfoglalók sorozat

V. 24. Tihanyi kirándulás Mészáros András botanikus, a Balaton-felvidéki NP munkatársának szakvezetésével

IX. 19. Részvétel bemutató anyaggal a Zirci Civil Expo-n (Civil Egyesületi Nap)

IX. 25. Részvétel bemutató anyaggal a Nonprofit-Expo-n, Budapesten

X. 03. Kutasi Csaba (entomológus): Majkpuszta, ahol a néma barátok éltek

XII. 14. Bakonyi Közösségfejlesztő Egyesület megalakulása

 

1998.

II. 27. Futó János (geológus): Szicíliai mozaik

III. 21. Gyalogtúra: Bakonybél, Erdők háza

IV. 23. Bauer Norbert és Bodorkós Zsolt (földrajz szakos tanárok): Ismerkedés a Bajkál-tó környékével

IV. 24-26. Bakony-kutató Ankét, melynek szervezésében az egyesület is részt vett

V. 16. Kirándulás a Jeli arborétumba, túravezető: dr. Galambos István

X. 01. dr. Galambos István (botanikus): Gyűjtőúton Mongóliában

XI. 26. Futó János (geológus): Körutazás a nurághék földjén: Szardínia

 

1999.

II. 25. Kutasi Csaba (entomológus): A Székely-kőtől a Tordai-hasadékig

A Bakony - A természet kincsestára c. kiadvány pályázatának és a kiadványnak az elkészítése.

 

2000.

I. 27. Kutasi Csaba (entomológus): A Nivegy-völgy rovartani értékei

III. 16. „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum”. Dr. Galambos István bemutatta a Botanikai gyűjteményt

IV. 15. Kirándulás Pannonhalmára vonattal (szervező: Kasper Ágota). A Pannonhalmi Apátság megtekintése, a Pannonhalmi Arborétum bejárása dr. Galambos István botanikai szakvezetésével

IV. 23. Bauer Norbert és Bodorkós Zsolt (földrajz szakos tanárok): Karsztosodás és növényzet a Júliai-Alpokban

VI. 10. Autóbuszos kirándulás a Káli-medencében, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársának (Tóth Szabolcs) szakvezetésével. Együttműködő partner: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Veszprém

X. 14. Kirándulás autóbusszal Bakonynánára, onnan az országos piros túra útvonalán gyalogosan a Tési-fennsíkot érintve Eplénybe. Túravezető: Nagy Zsolt István.

XI. 08. Dr. Szél Győző (entomológus, Magyar Természettudományi Múzeum): A bősi vízi erőmű hatása a Szigetköz bogárfaunájára

 

2001.

II. 09. Barta Zoltán (zoológus): A csillogó pikkelyektől a bársonyos bundákig. Előadás a Bakony vízi és vízparti élőhelyeinek gerinces állatairól a Vizes élőhelyek Világnapja alkalmából

III. 08. Szövényi Gergő (biológus): Expedíció Peruban

IV. 07. Budapesti autóbuszos kirándulás, melynek során a Magyar Természettudományi Múzeumot és az Állatkertet tekintettük meg.

IV. 20. A Föld Napja alkalmából: „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum” – Barta Zoltán a múzeum gerinces-állattani gyűjteményéről tartott előadást.

V. 26. Vonatos-buszos túrán a Cseszneki várat tekintettük meg.

X. 13. Autóbuszos kirándulás Majkpusztára és Tatára. A Kamalduli remeteséget és a Tatai várat tekintettük meg.

XI. 22. Futó János (geológus): Szicíliai tájak

 

2002.

II. 21. Kutasi Csaba (entomológus): Fogarasi-havasok

III. 22. Dr. Kondorosy Előd (entomológus): Laoszi élmények

IV. 13. Buszos-gyalogos kirándulás a Kőris-hegyre szakvezetéssel (szervező: Nagy Zsolt István).

V. 25. Buszos-gyalogos túra a Szentgáli Tiszafáshoz dr. Galambos István

botanikus vezetésével.

X. 04-06. XX. Országos Természettudományi Muzeológus Találkozó, Zirc

IX. 21. Buszos kirándulás a Kis-Balatonhoz, Barta Zoltán zoológus

kalauzolásával

X. 16. Vetlényi Dávid (biológia szakos tanár): Új-Zéland

 

2003.

II. 24.  Barta Zoltán (zoológus): Vörös vércse a Bakonyban

III. 24. Kutasi Csaba (entomológus): Kirándulás a Radnai-havasokba

IV. 13. Buszos-gyalogos kirándulás Bakonybél – Iharkút – Farkasgyepű útvonalon (túravezető: Nagy Zsolt István)

IV. 22. A Föld Napja alkalmából: „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum”- ismeretterjesztő előadás egy múzeumi szakterületről: Kasper Ágota bemutatta a múzeum szakkönyvtárát

V. 25. Buszos túra a Szigetközbe, dr. Koltay Gábor és dr. Galambos István botanikusok kalauzolásával

IX. 13. Vonatos-gyalogos túra a Badacsonyhoz, túravezető: Kutasi Csaba

X. 11. Buszos kirándulás Bécsbe, a Bécsi Természettudományi Múzeum megtekintése

XI. 07. Vetlényi Dávid (biológia szakos tanár): Franciaország tengeren túli megyéje: Reunion

 

2004.

II. 25.  Kutasi Csaba (entomológus): Hargitai kirándulás

III. 19. Vetlényi Dávid (biológia szakos tanár): Kasbák útján (Spanyolország, Marokkó)

IV. 10. Buszos-gyalogos kirándulás a Kőris-hegyre

IV. 22. A Föld Napja alkalmából: „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum”- ismeretterjesztő előadás egy múzeumi szakterületről: Kutasi Csaba bemutatja a múzeum rovargyűjteményét

VI. 05. Buszos túra az Őrségbe, dr. Galambos István botanikus kalauzolásával

IX. 25. Buszos-gyalogos túra a Pilisbe a Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársainak (Grósz Róbert, Menráth Réka) kalauzolásával, visszafelé az Alcsúti Arborétum megtekintése

X. 14. Szövényi Gergő (biológus): Kalimantán: Mikor a fák útra kelnek (a trópusi esőerdők helyzete Indonéziában)

XI. 15. Egyesületünk és az Együtt a Könyvtárért Közhasznú Alapítvány közös szervezésében természetismereti vetélkedő rendezése zirci és Zirc környéki általános iskolák felső tagozatos diákjainak

 

2005.

II. 17.  Kutasi Csaba (entomológus): A Csicsói Hargitától a Szent-Anna-tóig

III. 03. dr. Csóka György (entomológus, Erdészeti Tudományos Intézet, Erdővédelmi Osztály): 2004 a gyapjaslepke éve

IV. 17. Buszos-gyalogos kirándulás az Eperkés-hegyre. Geológiai tanösvény megtekintése, szakvezetők: Nagy Zsolt István és Kutasi Csaba

IV. 21. A Föld Napja alkalmából: „Bemutatkozik a Bakonyi Természettudományi Múzeum”- ismeretterjesztő előadás egy múzeumi szakterületről: Katona Lajos geológus bemutatja a múzeum geológia gyűjteményét

VI. 04. Buszos túra a Fertő-tóhoz, dr. Galambos István botanikus kalauzolásával

Kapuvár, Öntésmajor, a Hanság növény- és állatvilágát bemutató múzeum megtekintése, Fertőrákos: hajókázás a Fertő-tavon, a Fertőrákosi Kőfejtő és a Mithrasz-szentély

VI. 18-19. Kétnapos kirándulás Hárskútra (szállás Ráktanyán) gyalogtúrát szervezünk a hárskúti Ráktanya környékén (Csepegő-árok, Rend-kő, Ammonitesz lelőhely), további program: esti lámpázás és ismerkedés a rovargyűjtés rejtelmeivel.

IX. 24. Buszos túra: Martonvásár, Velencei-hegység

Martonvásár Brunszvik kastély, Beethoven emlékmúzeum, Nadap Országos szintezési Főalappont „Nadapi ősjegy”, Pákozd, 1848-as emlékmúzeum, Pákozd-Sukorói arborétum tájmúzeuma

XI. 14. Sághy Zsolt (agrármérnök): Rovarászok Peruban

 

2006.

II. 16. dr. Kutasi Csaba és H. dr. Harmat Beáta entomológusok: Kirándulások Sepsiszentgyörgy környékén

III. 30. Murányi Dávid és Kontschán Jenő zoológusok: Gyűjtőutak Albániában

IV. 22. Gyalogtúra az Ámos-hegyi tanösvényen Eplényben (túravezető: dr. Kutasi Csaba)

V. 13. Buszos kirándulás a Dunakeszi Vadasparkba, a Szemlő-hegyi- és a Pál-völgyi-barlangba

VI. 17-18. Kétnapos kirándulás Hárskútra

IX. 23. Buszos kirándulás: Szigligeti vár, Tapolcai-tavasbarlang, Szent György-hegy (túravezető: dr. Kutasi Csaba)

X. 26. Katona Lajos (geológus): Gyapjas mamut (Mammuthus primigenius) leletek a Balaton környékén

XI. 13. Természetismereti vetélkedő rendezése zirci és Zirc környéki általános iskolák felső tagozatos diákjainak.

XI. 30. Sághy Zsolt (agrármérnök): Dél-afrikai élménybeszámoló

 

2007.

II. 01. dr. Tölgyesi József egyesületi elnök: 20 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre, ünnepi előadóülés az egyesület történetéről.

Ünnepi előadássorozat februárban a Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményeiről:

II. 05. Katona Lajos geológus: A Bakonyi Természettudományi Múzeum geológia gyűjteménye

II. 12. Dr. Galambos István botanikus: A Bakonyi Természettudományi Múzeum botanikai gyűjteménye

II. 19.  Dr. Kutasi Csaba entomológus: A Bakonyi Természettudományi Múzeum rovargyűjteménye

II. 26. Barta Zoltán zoológus: A Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces zoológia gyűjteménye

III. 22. Dr. Tóth Sándor entomológus (az egyesület egyik alapítója, a múzeum első igazgatója): A Bakony szitakötő-faunája képekben

IV. 22. Buszos-gyalogos túra: Dudar: Ördög-árok (túravezető: Szalay Jenő barlangász)

V. 12.  Vonatos-buszos gyalogtúra: Kislőd-Úrkút (túravezető: dr. Galambos István)

A Csárda-hegyi Őskarszt Természetvédelmi Terület földtani bemutatóhely és tanösvény

VI. 09-10. Kétnapos kirándulás Hárskútra

Tervezett programok:

IX. 22. Buszos kirándulás: Tatabánya (Turul-emlékmű, Szelim-barlang), Vértesszőlősi előembertelep – bemutatóhely (túravezető: dr. Kutasi Csaba)

X. 26. Szalay Jenő barlangász: A Karni-Alpok és a Monte Cavallo barlang

XI. 12. Természetismereti vetélkedő rendezése zirci és Zirc környéki általános iskolák felső tagozatos diákjainak.

 

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének programjairól megjelent újságcikkek 1996-tól:

 

Balta Éva (1996): Felújítja tevékenységét a múzeum baráti köre. Zirc és Vidéke 1996. május

Futó János, Kutasi Csaba (1996): A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre. Zirc és Vidéke 1996. június

Kutasi Csaba (1996): Szubjektív élménybeszámoló. Zirc és Vidéke 1996. október

Balta Éva (1997): A Múzeum Baráti Kör tervei. Zirc és Vidéke 1997. április

Kutasi Csaba (1997): A múzeum baráti köre Tihanyban. Zirc és Vidéke 1997. július

Müller Anikó, Balta Éva (1999): A múzeum baráti körének közgyűlése. Zirc és Vidéke 1999. március

Balta Éva (1998): Egy jól sikerült kirándulás. Zirc és Vidéke 1998. június

Anonym (1998): „Bakony-kutatók” előadása. Zirc és Vidéke 1998. október

Kutasi Csaba (2000): A természettudományi múzeum idei programtervei. Zirc és Vidéke 2000. március

Benczikné Tóth Magdolna (2000): Pannonhalmára látogatott a baráti kör. Zirc és Vidéke 2000. május

Balta Éva (2000): Kirándulás megyénk nemzeti parkjában. Zirc és Vidéke 2000. július

Kutasi Csaba (2001): A Bakonyi Természettudományi Múzeum 2001. évi programja. Zirc és Vidéke 2001. március

Kutasi Csaba (2001): Expedíció Peruban. Zirc és Vidéke 2001. április

Benczikné Tóth Magdolna: A Bakony – A természet kincsestára. Zirc és Vidéke 2001. május

Kutasi Csaba (2001): Egy gyűjtemény titkai. Zirc és Vidéke 2001. június

Kutasi Csaba (2001): A múzeum baráti körének őszi programjairól. Zirc és Vidéke 2001. december

Kutasi Csaba (2002): A Múzeum Baráti Kör programjai. Zirc és Vidéke 2002. április

Tölgyesi József (2002): Ismeretterjesztés túrákkal. Veszprém megyei Napló 2002. 07. 16.

Kutasi Csaba (2002): Kirándulás a Tiszafáshoz. Zirc és Vidéke 2002. július

Kutasi Csaba (2002): A múzeum baráti körének kirándulása a Kis-Balatonnál. Zirc és Vidéke 2002. október

Kutasi Csaba (2002): Új-Zélandi mozaik. Zirc és Vidéke 2002. november

Kutasi Csaba (2003): Vörös vércse a Bakonyban. Zirc és Vidéke 2003. április

Kutasi Csaba (2003): A Múzeum baráti kör tavaszi programjaiból. Zirc és Vidéke 2003. május

Kutasi Csaba (2003): Baráti kör a Szigetközben. Zirc és Vidéke 2003. június

Kutasi Csaba (2003): A Badacsony meghódítása. Zirc és Vidéke 2003. október

Kutasi Csaba (2003): Bécsben jártunk. Zirc és Vidéke 2003. december

Kutasi Csaba (2004): A Múzeum Baráti Kör 2004. évi programja. Zirc és Vidéke 2004. február

Kutasi Csaba (2004): Kasbák útján. Zirc és Vidéke 2004. május

Kutasi Csaba (2004): Az Őrségbe kirándult a baráti kör. Zirc és Vidéke 2004. július

Kutasi Csaba (2004): Kirándulás a Duna-Ipoly Nemzeti Parkba. Zirc és Vidéke 2004. október

Tölgyesi József (2005): Ismeretterjesztés és tudományos kutatás. Veszprém megyei Napló 2005. 08. 12.

Kutasi Csaba (2006): A Múzeum Baráti Körének ez évi programjai. Zirc és Vidéke 2006. április

Kutasi Csaba (2006): Zoológiai gyűjtőutakon Albániában. Zirc és Vidéke 2006. május

Kutasi Csaba (2006): Budapesti barlangtúra. Zirc és Vidéke 2006. június

Kutasi Csaba (2006): A szigligeti vártól a sárkánybarlangig. Zirc és Vidéke 2006. október

Kutasi Csaba (2007): Húszéves a baráti kör. Zirc és Vidéke 2007. február

Kutasi Csaba (2007): Túra az Ördög-árokba. Zirc és Vidéke 2007. április (programajánlat)

 

Az egyesület vezetőségének tagjai (1987-2007):

 

Bali József, ellenőrző bizottság elnöke: 1987-1996

Barta Zoltán, vezetőségi tag: 1996-1999, ellenőrző bizottság tagja: 2003-

Benczikné Tóth Magdolna, gazdasági vezető: 1987-1989, 1996-2001, vezetőségi tag: 2002-

Berta Tibor, vezetőségi tag: 1990-1999

Detre Ferenc, vezetőségi tag: 1987-1990

Dr. Csekő Balázs, alelnök: 1987-1991

Dr. Hédl Vilmos, ellenőrző bizottság tagja: 1996-2000

Dr. Kutasi Csaba, titkár: 1996-

Dr. Tóth Sándor, vezetőségi tag: 1987-1996

Dr. Tölgyesi József, elnök: 1987-

Fallmann Gyuláné, ellenőrző bizottság elnöke: 1996-2002

Fésüs Lajosné, ellenőrző bizottság elnöke: 2002-

Futó János, titkár: 1987-1996

Holéczy Katalin, vezetőségi tag: 1987-1990

Horváth Vilmosné, gazdasági vezető: 2001-2005

Iliáné Rechner Szilvia, gazdasági vezető: 2005-

Kenyeres Zoltán, vezetőségi tag: 1999-2002

Koós Gábor, vezetőségi tag: 1990-1996

Kovács András, vezetőségi tag: 1987-1990

Müller István, ellenőrző bizottság tagja: 1987-1996

Nagy Tibor, ellenőrző bizottság tagja: 1987-1996

Nagy Zsolt István, vezetőségi tag: 1999-

Szabó Ödön, alelnök: 1996-1998

Szautner Ferencné, gazdasági vezető: 1989-1996

Tégi Erika, vezetőségi tag: 2005-

Vargáné Feketű Marianna, vezetőségi tag: 2000-2002, alelnök: 2002-

 

Felhasznált irodalom

A Bakonyi Természettudományi Múzeum adattára (1989-1992)

A Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Körének adattára (1987-2006)